باز هم عطش سیری ناپذیر قاچاقچیان سوخت قربانی گرفت. این بار معلمانی بودند که با هزاران آرزو به کلاس های درسشان نرسیدند.

شاعری ( معلمانی) که به پهلو افتاد/ند

مردند

با معمایی در مشت
و ماه
بر دندان‌هاشان تابید
ریز و درشت.

... چطور می تواند مرگ از تو گودالی پر کند؟

غلامرضا بروسان
از کتاب «مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است»، نشر مروارید، ۱۳۸۸

 (( بروسان نیز متاسفانه به همراه همسر و فرزند خردسالش در حادثه رانندگی در گذشت))

5 یار دبستانی نوشته- مرثیه ای است از لاتیدان در همین باره.