جو پردی را از طریق سریال لاست شناختم. آهنگ Wash away در یکی از قسمتهای نخست لاست چنان به دل نشست که مدت ها جزو آهنگ های بالینی من بودند. جو پردی Joe Purdy آوازخوان و ترانه نویس سبک فالک و کانتری آمریکا در ده سال گدشته بیش از ده آلبوم منشر کرده که برخی از آن ها مانند: Paris in The Morning و You can Tell Georgia بیش از هشتاد هزار داونلود در سراسر جهان داشته اند.

آهنگ wash Away بار نخست در آلبوم  Julie Blue ارائه گردید که بعدها با تغییرات اندکی به یکی از زیباترین آهنگ های لاست تبدیل گردید.

Wash Away

آه پیش از این چه مصیبت هایی داشتم، اکنون دیگر خبری از آن ها نیست.

چونکه همه ی آن ها از بین رفته اند

همه ی آن ها از بین رفته اند

خدایا آن روزها من گناهکار بودم اما اکنون دیگر نیستم

اکنون همه ی آن ها از بین رفته اند

............................................

در آن روزها دوستانی داشتم اما اکنون نه

چونکه همه ی آن ها رفته اند

....

برای شنیدن و دانلود آهنگ Wash Away این جا را کلیک کنید.

نماهنگ Wash Away در سریال لاست.Discography