X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
از ورق یار هم چیزی فرو خوانید. این همه رنج ها از آن شد که ورق خود می خوانید، ورق یار هیچ نمی خوانید.

مقالات شمس